Πλεκτός λαιμός by Mairh

Πλεκτός λαιμός by Mairh

3 4 5 6 7 8

Πλεκτός λαιμός by Mairh
κάπου κάπου να σας δείχνω και μερικά σχέδια από την δεύτερη μεγάλη μου αγάπη το πλέξιμο!

https://www.youtube.com/watch?v=4MLpAFK_cGs