Σάλι από γωνία σε γωνία

Σάλι από γωνία σε γωνία

Όσο ακόμα έχει δροσούλες εγώ θα πλέκω!!!
Σάλι από γωνία σε γωνία!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=5If_q7hNak4